Kulturbank – enkelt snitt.

Hexmaster har för avsikt att redovisa en osorterad mix av ljud/bild/text utifrån förmågor hos lokala entreprenörer, skribenter, tonsättare och konstnärer i företrädesvis Sverige. De underlag som finns uppladdade kan tjäna som injektion för inspiration och/eller konsultationer i samband med aktiviteter av alla de slag. Söker du mer riktade event alternativt […]

Prag restaurang Göteborg

Efter att ha tillhört kategorin ”Tjeckiska Folkets Ovänner” under några år, renderades undertecknad den än tuffare titeln ”Tjeckiska Folkets Fiende N:o 1” någon gång under våren 1993. Grunderna för utnämningen var förmodligen mer personliga än direkt krigiska och sannolikt ett resultat av språklig förbistring. ”Restaurang Prag” var under 90-talet ett […]