Manual

Lägga till ny Kategori – och visning i Menyrad:

Klicka:

 1. Inlägg
 2. Kategorier
 3. Ange rubrik och klicka 3b.

Lägg till Kategori i Meny:

 1. Klicka Utseende
 2. Sedan Menyer
 3. ———- överbliven siffra…
 4. Öppna Kategorier
 5. Kryssa den nya
 6. Klicka Lägg till
 7. Spara
 8. Ändra vid behov ordning med dra och släpp (Spara igen)

Nya inlägg och redigering av tidigare – vanligaste kommandon:

 1. Klicka Inlägg och Skapa nytt
 2. Se till att läget är i Visuellt
 3. För inkopiering av text
 4. För val av textstorlek (markera text först)
 5. Ångra
 6. ——— överbliven siffra…
 7. Ställ markören där ev. annan bild eller film ska synas i artikel
 8. Lägg till bild eller film
 9. Välj kategori
 10. Publicera
 11. Välj ev bild för startsidan (se skärmdump här under)
 12. Välj ev att inte visa samma bild i artikel  – och Publicera igen

Bildanpassning:

 1. Lägg till bild
 2. Klicka för att ändra storlek.
 3. Välj storlek (skärmdump nedan)
 4. Skriv bildtext
 5. Uppdatera

OBS: När artikeltext ska in under bild så behöver man ställa markören vid höger bildkant, 2b, och trycka enter för att texten ska börja skrivas eller klistras in i rätt läge till vänster på sidan.